Cập Nhật Xây dựng Hòa Bình lãi cả quý hơn 6 tỷ đồng

Doanh thu giảm, biên lãi gộp xuống thấp nhất 5 năm khiến lãi trước thuế của Hòa Bình trong ba tháng cuối năm 2020 chỉ hơn 6 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với sụt giảm ở cả doanh thu và lợi nhuận.

Trong ba tháng cuối năm, doanh thu của Hòa Bình giảm hơn 36% so với cùng kỳ năm 2019, còn 3.183 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp xuống thấp nhất 5 năm, cùng với các khoản chi phí hoạt động không có nhiều thay đổi khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ còn hơn 10 tỷ đồng, giảm gần 90%. Lãi trước thuế quý IV chỉ hơn 6 tỷ, thấp hơn đáng kể so với mức hơn 200 tỷ đồng của quý IV/2019.

Lũy kế cả năm, doanh thu của Hòa Bình giảm gần 40%, còn hơn 11.200 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng giảm tương ứng, cùng với gánh nặng về chi phí tài chính và vận hành khiến lãi thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ còn hơn 27 tỷ.

Lợi nhuận trước thuế cả năm của đại gia xây dựng này chỉ đạt hơn 113 tỷ đồng, chủ yếu nhờ hoạt động khác. Con số này thấp hơn gần 80% so với năm 2019.

Đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Hòa Bình đạt gần 15.500 tỷ đồng, chủ yếu là phải thu ngắn hạn (chiếm 68%). Trong đó, phải thu ngắn hạn khách hàng gần 5.500 tỷ đồng, còn phải thu theo tiến độ xây dựng hơn 4.000 tỷ đồng. Đối ứng bên phần nguồn vốn, tổng nợ phải trả đến cuối năm hơn 11.400 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Tuy nhiên, nợ vay ngắn hạn của Hòa Bình đã tăng hơn 200 tỷ lên trên 4.900 tỷ đồng.

Minh Sơn

Tác giả bài viết: Cập Nhật Xây dựng Hòa Bình lãi cả quý hơn 6 tỷ đồng
Thái Hữu Hà BĐS Nha Trang: 0913 703 757