Hơn 6.400 tỷ đồng xây hai bến container Năm 2021

Hải PhòngDự án xây dựng bến container số 5 và 6 tại bến cảng Lạch Huyện, khu vực đảo Cát Hải, có tổng vốn đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 70 năm.

Dự án xây dựng hai bến container do tập đoàn Hateco đầu tư, theo chủ trương đầu tư được Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng phê duyệt ngày 5/3. Tổng vốn giai đoạn 2020-2025 hơn 6.070 tỷ đồng; từ 2030 hơn 350 tỷ đồng.

Dự án nhằm từng bước xây dựng khu bến cảng container hiện đại, đáp ứng nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hóa của miền Bắc sang châu Âu, châu Mỹ; phát triển khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (hệ thống cảng biển, logistics và khu công nghiệp sau cảng).

Dự án gồm hai bến container dài 750 m (mỗi bến dài 375m), tiếp nhận cỡ tàu container 100.000 DWT (sức chở 100.000 tấn); một bến sà lan tiếp nhận tàu; công trình bảo vệ cảng, hệ thống kho bãi, hạ tầng phục vụ, khu nước đậu tàu; khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng Lạch Huyện; quy mô sử dụng đất 47 ha. Thời gian xây dựng dự án giai đoạn một trong 4 năm; giai đoạn hai trong một năm.

Chính phủ giao UBND TP Hải Phòng kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án, việc huy động vốn của nhà đầu tư (vốn tự có, tự bổ sung, tự huy động và vốn vay) theo tiến độ. Địa phương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn đánh giá tác động môi trường của dự án; chỉ triển khai khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Theo Quyết định công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam tháng 4/2020, Hải Phòng có 49 bến cảng với nhiều chức năng như: Vận tải chất hóa lỏng, đóng tàu, bến cho tàu vận tải đường sông nhỏ…

Viết Tuân