Nhầm số tiến lùi, nữ tài xế xử lý pha “ra xe” mang tính… hủy diệt 2020

Nhầm số tiến lùi, nữ tài xế xử lý pha “ra xe” mang tính… hủy diệt | Báo Dân trí

Nhầm số tiến lùi, nữ tài xế xử lý pha “ra xe” mang tính… hủy diệt

Chỗ đỗ không bị chặn đầu chặn đuôi quá sát, đường cũng không đông, không rõ nữ tài xế luống cuống thế nào mà đã thực hiện một pha ra xe thảm họa.
Đọc thêm

Tác giả bài viết: Nhầm số tiến lùi, nữ tài xế xử lý pha “ra xe” mang tính… hủy diệt 2020
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913 703 757