Thành phố Thủ Đức đã có phương án nhân sự bộ máy chính quyền năm 2021 năm 2020

Sở Nội vụ TPHCM vừa có văn bản tham mưu UBND TPHCM trình Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021.

Hiện tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức là 1.221 người (trong đó biên chế công chức là 984 người, hợp đồng lao động là 143 người). Sau khi sáp nhập 3 quận trên để thành lập thành phố Thủ Đức, có 822/1.221 người tiếp tục làm việc. Số lượng dôi dư là 399 người, thành phố đã có phương án cụ thể và sẽ thực hiện từ nay đến năm 2025.

Bạn đang xem bài viết:
Thành phố Thủ Đức đã có phương án nhân sự bộ máy chính quyền năm 2021 năm 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *