Thu ngân sách 9 tháng bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 năm 2020

Trong đó, thu nội địa đạt 812,4 nghìn tỷ đồng, bằng 64,3% dự toán, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2019 và ở mức thấp nhất so với cùng kỳ một số năm gần đây. Thu từ dầu thô đạt 27,5 nghìn tỷ đồng, bằng 78,2% dự toán, giảm tới 36,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 134,55 nghìn tỷ đồng, bằng 64,7% dự toán, giảm 20,1% so với cùng kỳ năm 2019, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 225,9 nghìn tỷ đồng, bằng 66,8% dự toán, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2019. Hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 91,3 nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2020, thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 91,9 nghìn tỷ đồng, mới chỉ bằng 51,7% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 125,3 nghìn tỷ đồng, bằng 54,8%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 132,9 nghìn tỷ đồng, bằng 49%; thu thuế thu nhập cá nhân 84,2 nghìn tỷ đồng, bằng 65,4%; thu thuế bảo vệ môi trường 40 nghìn tỷ đồng, bằng 59,2%; thu tiền sử dụng đất 93,7 nghìn tỷ đồng, bằng 97,7%.

Trong khi đó, nếu so sánh với cùng kỳ 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm 2019 đến thời điểm 15/9/2019 đã đạt 72,9% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 70,3% dự toán năm; thu từ dầu bằng 91,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu bằng 84,4%. 

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước bằng 62,5% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) bằng 65,4%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước bằng 66,9%; thu thuế thu nhập cá nhân bằng 70,6%; thu thuế bảo vệ môi trường bằng 56,9%; thu tiền sử dụng đất bằng 96,7%. Như vậy, tốc độ thu ngân sách giảm trên tất cả các khu vực so với cùng kỳ năm trước.

Bạn đang xem bài viết:
Thu ngân sách 9 tháng bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 năm 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *