Tổng tài sản của 491 doanh nghiệp nhà nước đạt gần 3 triệu tỷ đồng năm 2020

Báo cáo số 496/BC-CP của Chính phủ báo cáo Quốc hội về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc và việc quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp năm 2019 mới đây cho biết, năm 2019 tổng doanh thu của các DNNN đạt 1.656.124 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2018.

Theo số liệu báo cáo từ các cơ quan đại diện chủ sở hữu (các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2019, có 491 DNNN kinh doanh thông thường có báo cáo. Trong đó: 6 tập đoàn kinh tế (TĐ); 55 tổng công ty nhà nước (TCT); 15 Công ty TNHH MTV hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – công ty con (Công ty mẹ – con); 415 Công ty TNHH MTV độc lập thuộc Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (doanh nghiệp độc lập).

Bạn đang xem bài viết:
Tổng tài sản của 491 doanh nghiệp nhà nước đạt gần 3 triệu tỷ đồng năm 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *