Trở lại mua ròng hơn 230 tỷ đồng 2020

(ĐTCK) Mặc dù không còn sôi động như những phiên trước nhưng khối ngoại đã tích cực khi trở lại trạng thái mua ròng trong phiên cuối cùng của năm 2020 với tổng giá trị hơn 230 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 23,82 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 555,53 tỷ đồng, giảm 15,15% về lượng và 26,13% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 30/12.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 14,96 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 346,11 tỷ đồng, giảm 53,49% về lượng và 66,42% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 8,85 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 209,42 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó bán ròng 4,11 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 278,77 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất HPG, đạt 75,69 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 1,83 triệu đơn vị. Còn xét về khối lượng, chứng chỉ quỹ FUEVFVND dẫn đầu trong danh mục được mua ròng mạnh, đạt 4,32 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 73 tỷ đồng.

Tiếp theo đó MBB được mua ròng xấp xỉ 22 tỷ đồng, PLX được mua ròng 16,17 tỷ đồng, CTG và VRE cùng được mua ròng hơn 10 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu KBC bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 688.010 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 16,12 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo là VPB đạt 15,23 tỷ đồng, NVL và GVR cùng bị bán ròng 10,8 tỷ đồng, còn lại đều dưới 10 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 446.050 đơn vị với tổng giá trị 7,61 tỷ đồng, giảm 43,53% về lượng và tăng 21,57% về giá trị so với phiên 30/12.

Trong khi đó, bán ra 2,98 triệu đơn vị, giá trị 36,07 tỷ đồng, tăng 117% về lượng và 140,63% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 2,53 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 28,46 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3,3 lần về lượng và 2,3 lần về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PGN đạt hơn 1,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng 85.500 đơn vị. Tiếp theo là VCS được mua ròng hơn 1 tỷ đồng.

Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất HMH với khối lượng hơn 1,71 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 20,19 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo là VNR đạt 3,92 tỷ đồng, PVS đạt 2,62 tỷ đồng, BVS đạt 2,5 tỷ đồng, SHS đạt 2,27 tỷ đồng.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 948.590 đơn vị, giá trị 59,99 tỷ đồng, giảm 6% về lượng và tăng 48,23% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 259.270 đơn vị, giá trị 7,22 tỷ đồng, giảm 58,8% về lượng và 62,4% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 689.320 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 52,77 tỷ đồng, tăng 81,25% về lượng và hơn 148% về giá trị so với phiên trước.

Trong đó, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ACV với khối lượng 529.500 đơn vị, tương ứng tổng giá trị hơn 42 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, LTG được mua ròng 5,3 tỷ đồng, MCH được mua ròng 4,74 tỷ đồng, QNS được mua ròng 2,9 tỷ đồng, ABI được mua ròng 1,15 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng mạnh nhất MSR với khối lượng 203.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 4,41 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 31/12, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 6,68 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 233,73 tỷ đồng, trong khi phiên hôm qua ngày 30/12 bán ròng 4,31 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 266,23 tỷ đồng.


Tác giả bài viết: Trở lại mua ròng hơn 230 tỷ đồng 2020
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913 703 757