Cập Nhật Công ty của Bầu Đức nuôi heo thu hơn 120 tỷ đồng

Báo cáo tài chính quý IV/2020 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai lần đầu phát sinh doanh thu bán heo 121 tỷ đồng.

Hoạt động này đóng góp hơn 13% vào tổng doanh thu, xếp trên các nguồn thu chủ lực trong giai đoạn trước như mủ cao su, cung cấp dịch vụ… Trong bối cảnh Hoàng Anh Gia Lai phải bán trái cây, mủ cao su dưới giá vốn, chăn nuôi heo trở thành một trong số ít những mảng kinh doanh đóng góp lợi nhuận gộp 7 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo công ty không chia sẻ nhiều thông tin về hoạt động này. Nhiều khả năng nguồn thu mới đến từ việc hợp nhất kết quả kinh doanh của Công ty Chăn nuôi Gia Lai.

Cụ thể vào đầu tháng 9/2020, Hoàng Anh Gia Lai ra phương án chuyển đổi 5.865 tỷ đồng dư nợ cho vay và nợ phải thu từ Chăn nuôi Gia Lai thành 586,5 triệu cổ phần vốn góp. Quyết định này nhằm chuyển Chăn nuôi Gia Lai thành công ty con để tiện tham gia điều hành, tái cấu trúc bộ máy, tránh xung đột lợi ích và chuyển từ tình trạng thua lỗ sang có lãi trong thời gian sớm nhất.

Công ty Chăn nuôi Gia Lai được thành lập năm 2014, trùng thời điểm Bầu Đức tuyên bố nuôi bò quy mô công nghiệp với nguồn giống nhập khẩu từ Australia và New Zealand. Ba tháng trước khi được Hoàng Anh Gia Lai mua lại, công ty này đã đăng ký bổ sung ngành nghề chăn nuôi và sản xuất giống heo.

Phương Đông

Tác giả bài viết: Cập Nhật Công ty của Bầu Đức nuôi heo thu hơn 120 tỷ đồng
Thái Hữu Hà BĐS Nha Trang: 0913 703 757