Cập Nhật Đại gia xăng dầu giảm hơn 3.400 tỷ đồng lợi nhuận

Petrolimex báo lãi sau thuế năm ngoái đạt 1.235 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ 2019 và là mức thấp nhất trong 5 năm qua.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, doanh thu thuần quý IV/2020 xấp xỉ 31.300 tỷ đồng, giảm gần 37% so với cùng kỳ 2019. Nguồn thu hoạt động tài chính ít hơn cùng kỳ năm trước do không ghi nhận thu nhập từ thanh lý đầu tư tại công ty con, trong khi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận bị ăn mòn. Tập đoàn báo lãi sau thuế giai đoạn này khoảng 1.000 tỷ đồng, giảm hơn 11%.

Luỹ kế cả năm 2020, Petrolimex có gần 124.000 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 35%. Bình quân mỗi ngày tập đoàn thu gần 340 tỷ đồng từ bán xăng dầu.

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 chỉ đạt 1.235 tỷ đồng, giảm hơn 3.440 tỷ đồng so với năm trước. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2015 và không hoàn thành kế hoạch đề ra đầu năm.

Theo lý giải của ban lãnh đạo Petrolimex, kết quả lao dốc một phần do một số công ty con kinh doanh sa sút vì chịu ảnh hưởng của Covid-19. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh nhiên liệu bay sụt giảm đáng kể do các chuyến bay quốc tế bị ngừng khi làn sóng dịch thứ ba lan rộng.

Tính đến cuối năm 2020, Petrolimex có tổng nguồn vốn hơn 61.100 tỷ đồng. Nợ phải trả chiếm tỷ trọng lớn trong số này với trên 37.000 tỷ đồng. Tập đoàn đang có gần 3.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Phương Đông

Tác giả bài viết: Cập Nhật Đại gia xăng dầu giảm hơn 3.400 tỷ đồng lợi nhuận
Thái Hữu Hà BĐS Nha Trang: 0913 703 757