Cập Nhật Đại lý phân phối xe Mercedes đặt kế hoạch giảm lãi

Sau năm 2020 với lợi nhuận tăng 140%, năm 2021, Haxaco lại đặt mục tiêu kinh doanh giảm gần 20%.

Theo tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên cuối tháng này, Công ty cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco) đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 126 tỷ đồng. Các chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ, doanh thu không được đề cập.

Năm 2020, Haxaco bán gần 2.560 xe, sửa chữa 28.000 lượng và ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất xấp xỉ 5.570 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng đến 140% lên 157 tỷ đồng.

Ngoài cắt giảm chi phí, công ty lý giải nguyên nhân tăng trưởng là do thay đổi chính sách bán hàng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt về giá, như chủ động tìm đến khách hàng thông qua chiến dịch mang xe đến tận nhà cho khách lái thử. Công ty cũng tận dụng cơ hội khi Chính phủ ban hành Nghị định về giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe lắp ráp trong nước.

Lợi nhuận vượt xa kế hoạch nên Haxaco dự kiến chia cổ tức 30% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Công ty cũng trích 3,5 tỷ đồng chia thưởng cho ban điều hành bằng cổ phiếu không thu tiền.

Phương Đông

Tác giả bài viết: Cập Nhật Đại lý phân phối xe Mercedes đặt kế hoạch giảm lãi
Thái Hữu Hà BĐS Nha Trang: 0913 703 757