Cập Nhật Lợi nhuận FPT tăng gần 13%

Điểm sáng từ chuyển đổi số, dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường toàn cầu giúp FPT đạt hơn 5.200 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng gần 13%.

Công ty cổ phần FPT vừa công bố sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2020. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của tập đoàn đạt 29.830 tỷ và 5.261 tỷ đồng, tăng 7,6% và 12,8% so với năm 2019.

Theo FPT, tăng trưởng là kết quả của việc thích nghi với những bất ổn của nền kinh tế, chuyển đổi mọi hoạt động từ “thời bình sang thời chiến”.

Trong cơ cấu doanh thu, khối công nghệ đóng góp 56% với 16.805 tỷ đồng, tăng 6,5%. Khối viễn thông chiếm 39% với 11.466 tỷ đồng, tăng 10,3%, còn lại là khối giáo dục và đầu tư.

Ở khối công nghệ, do nhu cầu đầu tư chuyển đổi số tăng nhanh trên toàn cầu, doanh thu ký mới năm 2020 đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019. Số lượng khách hàng có doanh thu trên 500.000 USD tăng gần 19%, còn số dự án có quy mô triệu USD tăng 38,5%. Nhờ vậy, chuyển đổi số – hoạt động chiến lược của FPT – tăng doanh thu 31%, từ 2.453 tỷ đồng năm 2019 lên 3.219 tỷ đồng.

Trong đó, dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài trong đạt doanh thu 12.000 tỷ, với lợi nhuận trước thuế 1.970 tỷ đồng, tăng lần lượt 10,6% và 14,4% so với năm 2019. Các thị trường như Nhật Bản và khu vực châu Á Thái Bình Dương tăng 9% và 28%. FPT cũng mở rộng quy mô toàn cầu với 4 chi nhánh mới tại Canada, Trung Đông, Ấn Độ và Costa Rica, nâng tổng số văn phòng lên 52 tại 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại thị trường trong nước, doanh thu giảm nhẹ nhưng lợi nhuận vẫn tăng xấp xỉ 7%. Kết quả từ việc tiết giảm chi phí, sử dụng nguồn lực chung giữa các bộ phận, hạn chế thuê ngoài, tăng cường bán hàng chéo và thiết kế các gói giải pháp tổng thể.

Với khối viễn thông, do kiểm soát chi phí và tối ưu hóa các dịch vụ mới, biên lợi nhuận trước thuế dịch vụ băng thông rộng tăng lên gần 20% trong khi các dịch vụ khác đạt mức trên 12%.

Doanh thu mảng giáo dục tăng 22% so với năm 2019. Số học sinh trung bình cả năm 2020 của khối giáo dục đạt 52.005 người, tăng 30,4%.

Minh Sơn

Tác giả bài viết: Cập Nhật Lợi nhuận FPT tăng gần 13%
Thái Hữu Hà BĐS Nha Trang: 0913 703 757