Cập Nhật Mới Nhất Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gian hạn tiền thuế, thuê đất

Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ gia hạn nộp thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất trong năm 2021 khi Covid-19 còn phức tạp.

Cụ thể, thời gian gia hạn cho doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) là 5 tháng. Ngân sách dự kiến giảm 68.800 tỷ đồng vào những tháng gia hạn nhưng không ảnh hưởng cân đối ngân sách nhà nước cả năm 2021.

Ngoài ra, thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của hai quý đầu năm cũng được đề nghị gia hạn 3 tháng, áp dụng cho một số doanh nghiệp thuộc diện hỗ trợ. Ước tính số thuế này được gia hạn khoảng 40.500 tỷ đồng.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong ngành, lĩnh vực nhất định cũng được gia hạn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân phát sinh phải nộp của năm 2021. Dự kiến số thuế đối tượng này được gia hạn khoảng 1.300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của một số doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc, ước tính khoảng 4.400 tỷ đồng.

Tổng số tiền dự kiến được hoãn, giãn nộp thuế theo phương án Bộ Tài chính đề xuất dự kiến là 115.000 tỷ đồng. Số thu ngân sách của năm 2021 không bị ảnh hưởng vì người nộp thuế vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ thuế vào cuối năm 2021.

Theo Bộ Tài chính, việc gia hạn lần này là cần thiết để doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là lần thứ ba Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh.

Trong năm 2020, cơ quan thuế đã gia hạn khoảng 87.300 tỷ đồng tiền thuế và thuê đất cho 184.900 lượt người nộp thuế. Trong đó, 14 doanh nghiệp lắp ráp, sản xuất ô tô trong nước được gia hạn tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt là 20.012 tỷ đồng.

Quỳnh Trang

Tác giả bài viết: [Cập Nhật Mới Nhất Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gian hạn tiền thuế, thuê đất
Thái Hữu Hà BĐS Nha Trang: 0913 703 757