Cập Nhật Sacombank muốn chia cổ tức bằng cổ phiếu

Sacombank đang chờ Ngân hàng Nhà nước phê duyệt chia cổ tức bằng cổ phiếu, trình cổ đông mục tiêu lãi trước thuế 2021 tăng 20% lên 4.000 tỷ đồng.

Theo tài liệu đại hội cổ đông của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Hội đồng quản trị nhà băng đặt mục tiêu tổng dư nợ tín dụng tới hết năm 2021 tăng 9% lên 372.000 tỷ, nguồn vốn huy động tăng mức tương đương lên 485.500 tỷ. Dựa trên hạn mức cho phép của Ngân hàng Nhà nước và tình hình kinh doanh, ngân hàng sẽ điều chỉnh lại mục tiêu huy động và cho vay phù hợp.

Cả năm, Sacombank dự kiến lãi trước thuế tăng 20% lên 4.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu đến hết năm 2021 dưới 2%.

Nhà băng cũng trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, theo đó, dự kiến trích 2.384 tỷ đồng cho quỹ bổ sung vốn điều lệ, dự phòng tài chính, khen thưởng phúc lợi. Lãi sau thuế và trích các quỹ năm 2020 còn 1.874 tỷ đồng, luỹ kế qua các năm lợi nhuận giữ đạt gần 6.500 tỷ đồng.

Với nguồn lợi nhuận giữ lại cao hơn 6.000 tỷ đồng, Sacombank muốn chia cổ tức cho cổ đông nhằm tăng vốn điều lệ cũng như đáp ứng kỳ vọng của cổ đông. Hiện nay, đề xuất của Sacombank đang chờ phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

5 năm gần đây, cổ đông của Sacombank không được chia cổ tức do nhà băng phải tập trung nguồn lực tái cơ cấu sau sáp nhập với Southern Bank, theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2020, Sacombank gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý nợ xấu do thị trường bất động sản kém linh hoạt trước ảnh hưởng của Covid-19. Trong năm, ngân hàng đã thu hồi và xử lý nợ hơn 15.200 tỷ đồng, gồm 8.200 tỷ các khoản thuộc đề án, nâng mức thu hồi lũy kế lên 46.547 tỷ đồng, đạt hơn 54,2% kế hoạch đề án tái cơ cấu tới 2025.

Quỳnh Trang

Tác giả bài viết: Cập Nhật Sacombank muốn chia cổ tức bằng cổ phiếu
Thái Hữu Hà BĐS Nha Trang: 0913 703 757