Cập Nhật SHB đặt mục tiêu tăng lãi 70%

SHB cho biết đã khép lại quá trình sáp nhập Habubank sau năm 2020, vì thế năm nay ngân hàng này đặt mục tiêu tăng tới 70% lợi nhuận.

Năm trước, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội báo lãi trước thuế hợp nhất sau kiểm toán đạt 3.268 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm 2019. Theo kế hoạch mới công bố, SHB dự kiến lợi nhuận năm 2021 đạt hơn 5.500 tỷ đồng.

Kế hoạch này vừa được Hội đồng quản trị SHB thông qua và sẽ trình các cổ đông trong phiên họp thường niên sắp tới. Mức tăng 70% cũng là con số kỷ lục từ trước đến nay của ngân hàng này.

Ngân hàng cho biết đã khép lại quá trình sáp nhập Habubank, cơ bản đã xử lý xong các tồn đọng của đề án sáp nhập sau năm 2020. Điều này là một trong những lý do SHB tự tin với kế hoạch lợi nhuận tăng mạnh năm nay. Ngoài ra, vốn điều lệ ngân hàng cũng tăng lên hơn 17.500 tỷ đồng thông qua chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu mới.

Năm trước, thu nhập lãi thuần – chủ yếu từ hoạt động tín dụng của SHB tăng 27% lên 9.965 tỷ đồng. Mua bán chứng khoán đầu tư mang về khoản lãi thuần hơn 1.300 tỷ, tăng mạnh 180% so với năm trước. Tuy nhiên, lãi thuần từ dịch vụ lại giảm hơn 25% về còn 514 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm, tổng thu nhập hoạt động tăng khoảng 30%, chi phí hoạt động tăng nhẹ 9%. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gần 90% (chủ yếu do dùng nguồn để xoá nợ xấu) khiến lợi nhuận cả năm chỉ tăng khoảng 13%.

Hết năm 2020, tiền gửi của khách hàng tại SHB tăng 17% so với đầu năm lên 303.630 tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng tăng 15% lên 305.637 tỷ đồng.

Minh Sơn

Tác giả bài viết: Cập Nhật SHB đặt mục tiêu tăng lãi 70%
Thái Hữu Hà BĐS Nha Trang: 0913 703 757