Cập nhật SHB muốn chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%

SHB muốn chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, theo đó vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 1.755 tỷ lên gần 19.314 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) trình cổ đông mục tiêu lãi trước thuế năm 2020 tăng 8% lên 3.268 tỷ đồng, thay vì mức tăng dự kiến 35-40% như trước khi có dịch bệnh.

Năm 2020, SHB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng tương đương năm ngoái – ở mức 15% và nằm trong top 3 ngân hàng tư nhân có thị phần cấp tín dụng lớn nhất, huy động vốn từ dân cư dự kiến tăng trưởng 16%.

Lãnh đạo ngân hàng cho biết, tăng trưởng tín dụng hiện nay phụ thuộc vào chất lượng tài sản và mức độ đáp ứng các yêu cầu về an toàn hoạt động, trong khi các tỷ lệ an toàn hoạt động của ngành ngân hàng cũng như SHB sẽ có xu hướng thắt chặt để đảm bảo tăng trưởng trong dài hạn.

Tại đại hội sắp tới, SHB cũng trình cổ đông việc chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ 10% trong quý III hoặc quý IV. Theo đó, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 1.755 tỷ lên gần 19.314 tỷ đồng.

Trong năm nay, ngân hàng dự kiến thu hồi nợ xấu hơn 6.000 tỷ đồng (gồm cả thu giữ tài sản), mua lại 1.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt VAMC, tỷ lệ nợ xấu mục tiêu dưới 3%.

Bên cạnh đó, lãnh đạo SHB đề cập tới phương án uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động đăng ký niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HoSE, theo chủ trương tái cấu trúc thị trường chứng khoán.

Ngân hàng cũng trình cổ đông thông qua việc thoái vốn tại Công ty Tài chính Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB FC) cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, đem lại cho cổ đông và ngân hàng nguồn thặng dư vốn đáng kể.

Quỳnh Trang

Tác giả bài viết: Cập nhật SHB muốn chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913 703 757

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *