Cập nhật Tập đoàn Hoa Sen lãi 1.100 tỷ đồng trong Covid-19

Tập đoàn Hoa Sen đạt lợi nhuận sau thuế quý vừa qua 400 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ năm ngoái, lũy kế cả năm tài chính lãi 1.100 tỷ.

Số liệu ghi nhận tại báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV niên độ tài chính 2019-2020 (từ ngày 1/7/2020 đến ngày 30/9/2020). Theo đó, sản lượng tiêu thụ trong quý vừa qua ước đạt 525.227 tấn, doanh thu 8.349 tỷ đồng, tăng lần lượt 46% và 31% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV ước đạt 400 tỷ đồng, gấp 4,8 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế niên độ tài chính 2019-2020, sản lượng tiêu thụ đạt 1,6 triệu tấn, tăng 9% so với cùng kỳ, hoàn thành 108% kế hoạch, doanh thu 27.538 tỷ đồng, bằng 98,2% so với cùng kỳ, hoàn thành 98,4% kế hoạch. Tập đoàn này ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.100 tỷ đồng, gấp ba lần so với cùng kỳ và gấp 2,8 lần kế hoạch. Với kết quả kinh doanh khả quan, Tập đoàn Hoa Sen trở lại nhóm doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế nghìn tỷ.

Căng thẳng thương mại Mỹ – Trung khởi đầu vào tháng 3/2018 đã ảnh hưởng đến kinh tế toàn thế giới. Từ khó khăn này, Tập đoàn Hoa Sen đã bắt đầu tái cấu trúc. Sau hơn hai năm thực hiện chiến lược kinh doanh và quản trị khác biệt, doanh nghiệp giải quyết thành công ba bài toán lớn về sản lượng, doanh thu và quản trị tài sản, từ đó thu về những “trái ngọt” đầu tiên.

Không chủ trương chạy theo sản lượng, không cạnh tranh về giá, thay vào đó Hoa Sen tập trung nâng cao trình độ kỹ thuật công nghệ, nâng cấp chất lượng sản phẩm, nhắm đến các thị trường và mặt hàng biên lợi nhuận cao, khai thác lợi thế cạnh tranh của 536 chi nhánh, cửa hàng trên toàn quốc, nâng cao tỷ lệ lợi nhuận gộp biên. Điều này dẫn đến lợi nhuận tăng mạnh trong những quý gần đây.

Bên cạnh đó, tập đoàn này tái cấu trúc toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển đổi hàng loạt chi nhánh thành cửa hàng theo mô hình chi nhánh tỉnh, nhờ đó tinh gọn bộ máy, giảm chi phí quản lý. Đồng thời, việc vận hành thành công hệ thống ERP quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh đã kéo giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.

Hoa Sen ra mắt dòng sản phẩm tôn cao cấp mới hồi tháng 2. Ảnh: Tập đoàn Hoa Sen.

Hoa Sen ra mắt dòng sản phẩm tôn cao cấp mới hồi tháng 2. Ảnh: Tập đoàn Hoa Sen.

Ngoài ra, Hoa Sen chủ động quản lý hiệu quả các loại tài sản như hàng tồn kho, công nợ và các loại tài sản ngắn hạn khác, tạo điều kiện giảm mạnh dư nợ vay ngân hàng, từ đó tiết giảm chi phí tài chính, đặc biệt là chi phí lãi vay. Việc tăng trưởng đồng đều ở tất cả thị trường xuất khẩu trong bối cảnh khó khăn đã đóng góp lớn vào sản lượng và lợi nhuận.

Những bước tiến quan trọng trong chiến lược kinh doanh, từ tái cơ cấu đến quản lý hiệu quả chi phí và phát triển xuất khẩu giúp lợi nhuận tăng mạnh. Các dấu hiệu hồi phục của nền kinh tế, chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và nền tảng, tiềm lực nội tại của Hoa Sen hứa hẹn tạo động lực để doanh nghiệp này duy trì đà tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

Minh Anh

Tác giả bài viết: Cập nhật Tập đoàn Hoa Sen lãi 1.100 tỷ đồng trong Covid-19
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913 703 757

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *