Cập nhật tin tức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thứ trưởng mới

Ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Lê Minh Hoan 59 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp. Ông từng trải qua nhiều chức vụ tại Đồng Tháp như: Phó giám đốc, giám đốc Sở Xây dựng; Phó chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Thành ủy thành phố Cao Lãnh; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV tỉnh.

Ông Lê Minh Hoan. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Đồng Tháp

Ông Lê Minh Hoan. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Đồng Tháp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hiện có 6 thứ trưởng là các ông: Hà Công Tuấn, Lê Quốc Doanh, Trần Thanh Nam, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Hoàng Hiệp, Lê Minh Hoan. Bộ trưởng là ông Nguyễn Xuân Cường.

Viết Tuân