Cập nhật tin tức Lấy ý kiến người dân về dự thảo văn kiện Đại hội XIII

Các dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được công bố, lấy ý kiến nhân dân từ 20/10 đến 10/11.

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Dự thảo văn kiện sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông qua hội thảo, tọa đàm, hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức chính trị xã hội, học viện, nhà trường và cơ quan, đơn vị nhà nước.

Người dân có thể tham gia góp ý trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị xã hội, các hội thảo, tọa đàm khoa học; hoặc gửi thư góp ý kiến tới cấp ủy đảng các cấp và các cơ quan báo chí…

Cũng theo hướng dẫn, người dân thảo luận, góp ý kiến toàn bộ nội dung hoặc theo từng phần của dự thảo văn kiện, trong đó tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng. Đơn cử, với dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XIII, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cho ý kiến về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới; tầm nhìn và định hướng phát triển: các định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ việc công bố, thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân phải bảo đảm khoa học, đúng tiến độ, chất lượng, tránh hình thức, lãng phí; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hành vi lợi dụng diễn đàn thảo luận, lấy ý kiến để kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các dự thảo các văn kiện công bố lấy ý kiến nhân dân, gồm: Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Hoàng Thùy

My Hà Nội Group

Trang thông tin, tin tức về Bất động sản, tài chính, kinh doanh.

Ý kiến bạn đọc

Website tin tức rất hoan nghênh độc giả gửi thông tin và góp ý cho chúng tôi!
Email: hath308@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung

Ông Thái Hữu Hà
0913 703 757

Liên hệ quảng cáo và Hợp tác nội dung

 

Xem chi tiết