Cập nhật tin tức TP HCM muốn tăng biên chế công chức

UBND TP HCM kiến nghị Bộ Nội vụ tăng số lượng biên chế vì một công chức của thành phố phục vụ 346 người dân, hơn gấp hai lần so với cả nước (152 người).

Đây là một trong những nội dung trong văn bản khẩn về kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2021 vừa được UBND TP HCM gửi Bộ Nội vụ.

Theo đó, chính quyền thành phố đề xuất Bộ Nội vụ đổi cách thẩm định, tham mưu Thủ tướng ghi nhận biên chế thực có của thành phố và giao biên chế hàng năm cho thành phố sát với thực tế hơn. Bộ cũng thẩm định lại số lượng người làm việc và số lượng lao động hợp đồng cho thành phố.

Việc này nhằm đáp ứng thực tiễn khối lượng công việc tại thành phố, đảm bảo chất lượng phục vụ người dân, giữ ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Trung ương, Chính phủ giao.

Ước tính giai đoạn năm 2021- 2025, TP HCM có số lượng biên chế hành chính giữ nguyên so với năm 2021, gồm 11.031 công chức hành chính và 111.927 người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nếu Bộ Nội vụ không chấp thuận tăng số lượng biên chế công chức cho TP HCM, UBND thành phố đề xuất cơ quan này xem xét, điều chỉnh theo hướng giảm biên chế viên chức và tăng bù lại biên chế công chức (nhưng đảm bảo tổng biên chế chung không tăng) cho phù hợp với chủ trương chung của Chính phủ.

Cụ thể, thành phố đề xuất giảm biên chế viên chức năm 2021 từ 111.927 người còn 108.185 người làm việc (giảm hơn 3.700 người) và chuyển số biên chế viên chức cắt giảm nói trên sang biên chế công chức. Khi đó, lượng biên chế công chức từ mức 7.227 người tăng lên hơn 10.900 người.

Hiện, TP HCM có 17 sở; 14 cơ quan ngang sở; 24 quận huyện; 1.806 đơn vị sự nghiệp và 23 hội đặc thù. Bình quân dân số một đơn vị hành chính cấp huyện của thành phố cao hơn bình quân dân số cấp huyện của cả nước khoảng 239.000 người; ở cấp xã bình quân dân số cao hơn 18.900 người.

Theo chính quyền thành phố, thống kê thực tế và quy mô phát triển của TP HCM so với các tỉnh, thành khác, số biên chế công chức thực có tại sở ngành, quận huyện thành phố thiếu rất nhiều so với biên chế được Trung ương giao hàng năm.

Năm 2020, Chính phủ giao biên chế cho TP HCM (10 triệu dân) thấp hơn biên chế của TP Hà Nội (9 triệu dân) là 815 biên chế.

Điều 4, khoản 1 Luật cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi năm 2019) quy định công chức là người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị quân đội mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị công an mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Điều 2, Luật viên chức năm 2010 quy định viên chức là người được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trung Sơn

Tác giả bài viết: Cập nhật tin tức TP HCM muốn tăng biên chế công chức
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913 703 757

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *