Cập Nhật Vingroup muốn bán 5% vốn Vinatex

Vingroup vừa đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu của Vinatex sau 7 năm đầu tư, dự kiến giảm sở hữu còn 5%.

Giao dịch được đăng ký thực hiện trong tháng 4, qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Nếu bán thành công, Vingroup sẽ giảm sở hữu tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) còn 25 triệu cổ phiếu, tương ứng 5% vốn.

Với thị giá cổ phiếu VGT đang giao dịch là 17.700 đồng, ước tính Vingroup thu về hơn 440 tỷ đồng.

Vingroup tham gia vào Vinatex từ năm 2014 khi tập đoàn này cổ phần hóa. Thời điểm đó, Vingroup là nhà đầu tư chiến lược mua 10% vốn. Giá trị khoản đầu tư là 552 tỷ đồng, tương đương 11.000 đồng cho mỗi cổ phần. Nếu bán với thị giá hiện tại, khoản đầu tư của Vingroup tại Vinatex sẽ đạt mức tỷ suất sinh lời hơn 60%.

Minh Sơn

Tác giả bài viết: Cập Nhật Vingroup muốn bán 5% vốn Vinatex
Thái Hữu Hà BĐS Nha Trang: 0913 703 757