Doanh nghiệp Việt và cách tiếp cận thị trường khác sau dịch Covid-19 năm 2020

Kinh tế số được đẩy mạnh

Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế hướng ngoại, kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2019 đạt 518 tỷ, xấp xỉ bằng 2 lần GDP của cả nước. Đại dịch Covid-19 làm các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc đều giảm sức mua tới 50%.

Báo cáo của đoàn công tác khảo sát của Chính phủ về ảnh hưởng của Covid-19 thì có tới 96% số doanh nghiệp Việt Nam bị ảnh hưởng. Tuy nhiên chịu ảnh hưởng lớn nhất là các ngành vận tải, hàng không, du lịch và các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Dịch bệnh đã làm thay đổi thói quen của người tiêu dùng, phương thức kinh doanh tiếp cận của nền kinh tế cả thế giới phải thay đổi.

Bạn đang xem bài viết:
Doanh nghiệp Việt và cách tiếp cận thị trường khác sau dịch Covid-19 năm 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *