Đường sắt Cát Linh – Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội Năm 2021

Thẻ vé gắn chip được sử dụng một lượt cho mỗi người, khi vào ga khách sẽ quẹt tại máy soát vé, khi ra ga đưa thẻ vé vào máy soát để thu hồi thẻ. Dự kiến khi dự án vận hành chính thức, người dân sẽ được đi tàu miễn phí trong 15 ngày đầu.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, đến nay đã đơn vị hoàn thành 12/15 nội dung thuộc trách nhiệm của thành phố. Các nội dung còn lại đang được Công ty phối hợp để thực hiện phương án bàn giao quyền từng phần của dự án, công tác kiểm đếm cơ sở vật chất, hồ sơ tài liệu và duy trì chạy tàu theo kế hoạch của Chủ đầu tư và Tổng thầu.

Tác giả bài viết: Đường sắt Cát Linh – Hà Đông trước ngày bàn giao về Hà Nội Năm 2021
Thái Hữu Hà BĐS Nha Trang: 0913 703 757