Hà Giang muốn có sân bay Năm 2021

UBND tỉnh Hà Giang đề xuất quy hoạch sân bay tại xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, khai thác cả dân sự và quân sự.

Ngày 19/2, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết UBND tỉnh Hà Giang đã góp ý về dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tỉnh đề xuất quy hoạch cảng hàng không Hà Giang tại xã Tân Quang, diện tích 388 ha, trong đó phần dùng cho mục đích quân sự 70 ha. Sau khi được các cấp phê duyệt, tỉnh sẽ xác định mốc giới, công bố quy hoạch và quản lý ranh giới để đáp ứng yêu cầu xây dựng sân bay trong tương lai.

Theo tỉnh Hà Giang, việc đầu tư xây dựng sân bay là chủ trương lớn, tạo bước đột phá, làm động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Cuối năm 2020, Cục Hàng không Việt Nam hoàn thành dự thảo quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến năm 2030, cả nước sẽ có 26 cảng hàng không, bao gồm: 14 cảng hàng không quốc tế, 12 cảng hàng không nội địa. So với quy hoạch hiện tại thì hai sân bay là Na Sản, Lai Châu được đề xuất sẽ xây dựng sau năm 2030.

Cũng theo dự thảo, đến năm 2050, cả nước dự kiến có 30 cảng hàng không, bao gồm: 15 cảng hàng không quốc tế, 15 cảng hàng không nội địa, trong đó có sân bay thứ 2 cho vùng thủ đô Hà Nội và thêm 3 sân bay là Nà Sản, Lai Châu, Cao Bằng.

Góp ý cho dự thảo này, một số tỉnh, thành phố như Ninh Bình, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Hà Nội đề xuất quy hoạch thêm sân bay tại các địa phương này.

Anh Duy